Znanstveno-popularno predavanje „Lim, Kontija, zvijezde i zbilja“

Tijekom listopada održat će se dva znanstveno-popularna predavanja namijenjena lokalnom stanovništvu u okviru projekta „KLIM Kontija – Limski zaljev“

Područje Limskog zaljeva naše je prirodno blago radi čega je zaštićeno kao područje značajnog krajobraza i posebnog rezervata u moru, dok šuma Kontija ponosno nosi zaštitu u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije.

Predavanja pod naslovom „Lim, Kontija, zvijezde i zbilja“ će održati Korado Korlević, poznati hrvatski astronom i edukator. 

Za stanovnike općine Vrsar predavanje će biti održano 16. listopada u staroj školi u Vrsaru, Ulica Rade Končara 29, od 18:00 do 20:00 sati, dok će se za stanovnike okolnih općina i sve zainteresirane građane, predavanje održati 23. listopada u staroj školi u Gradini, na adresi Gradina 12, od 18:00 do 20:00 sati.

Zbog ograničenog kapaciteta i epidemioloških mjera, potrebno je da zainteresirani osiguraju svoje mjesto prijavom putem e-maila sci.visnjan@gmail.com ili na broj telefona 098 253 096 do 15. listopada za predavanje u Vrsaru i do 22. listopada za predavanje u Gradini.