RADIONICA - EVALUACIJA PROJEKATA

22/01/2016

Javna ustanova Natura Histrica sudjelovala je na radionici „Evaluacija projekata“ koja je 22. siječnja, u organizaciji Općine Vrsar, održana u Vrsaru. Tema evaluacije projekata obuhvaćala je Pregled evaluacijskog procesa, razlike između nacionalnih tijela, prekograničnih tijela i EU evaluatora, Evaluaciju prekograničnih projekata, Evaluaciju ERDF/ESF projekata  te Evaluaciju projekata na programima Unije (CIP, Horizon 2020).