Djelatnosti

Javna ustanova „Natura Histrica“ obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode Istarske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Ustanova upravlja područjem ekološke mreže sukladno Zakonu i temeljem mjesne nadležnosti utvrđene Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, te osigurava očuvanje područja ekološke mreže s pravnim osobama koje provode plan gospodarenja na područjima ekološke mreže, svaka u okviru svoje nadležnosti.

Ustanova, sukladno Zakonu, upravlja  speleološkim  objektima  koji  se  nalaze  na  zaštićenim  područjima  kojima  upravljaju  i  drugim speleološkim objektima koji se nalaze na području Istarske županije, te  speleološkim  objektima  koji  se  nalaze  na  području  ekološke  mreže.

Natura Histrica svakodnevno provodi mjere zaštite prirode kroz aktivnosti nadgledanja prirode, flore i faune zaštičenih područja unutar Istarske županije, radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti te iz znanstvenih, kulturoloških, estetskih, obrazovnih, gospodarskih i drugih potreba. U postupcima zaštite prirode i prevencije daljnjih onečišćenja i devastacije područja, najčešće se susreću situacije bespravne izgradnje, odlaganja otpada i devastacije staništa.

Mjerama zaštite prirode cilj je:

 • očuvati i obnoviti postojeću biološku i krajobraznu raznolikost u stanju prirodne ravnoteže i usklađenih odnosa s ljudskim djelovanjem;
 • utvrditi stanje prirode i osigurati praćenje stanja;
 • osigurati sustav zaštite prirodnih vrijednosti radi trajnoga očuvanja svojstava na temelju kojih se proglašavaju zaštićenima;
 • osigurati održivo korištenje prirodnih dobara na dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njenih sastavnica;
 • pridonijeti očuvanju prirodnosti tla, očuvanju kakvoće, količine i dostupnosti vode, održavanju atmosfere i proizvodnji kisika, te održavanju klime;
 • spriječiti štetne zahvate ljudi i poremećaje u prirodi kao posljedice tehnološkog razvoja i obavljanja djelatnosti.

Nadzor u zaštićenim područjima provodi se u skladu s prioritetima i potrebama na terenu, a uključuje fotodokumentirano praćenje svih promjena prirodnih vrijednosti i zanimljivosti u vidu stvaranja baze podataka za bilo koju vrstu daljnjeg istraživanja i promocije. Natura Histrica promptno reagira na sve nedozvoljene aktivnosti u zaštićenim područjima zahvaljujući dobroj suradnji s lokalnim stanovništvom, komunalnim inspektorima i Inspekcijom za zaštitu prirode.

Prostornim planom Istarske županije evidentirano je niz novih prirodno vrijednih područja koje treba zaštititi. Istraživanja se odvijaju prema dogovorenim prioritetima i iskazanom interesu jedinica lokalne samouprave, u cilju što skorijeg pokretanja postupka zaštite.

Završena su istraživanja:

 • Ušće rijeke Mirne i Tarska vala – elaborat valorizacije kao podloge za proglašenje ovog područja posebnim ornitološkim rezervatom
 • Značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag - istraživanje i popis vaskularne flore te procjena ugroženosti vaskularne flore;
 • Taksonomski položaj endemičnih vrsta Serapias istriaca i Serapias x pulae, te taksonomski odnosi unutar grupe S. vomeracea, roda Serapias - rezultati istraživanja predstavljeni su u tiskanom radu sljedećih autora i naslova:
 • Vladimir Hršak, Slavko Brana, Ivan Pejić, Zorana Sedlar Molecular (RAPD) analysis of six Serapias L. (Orchidaceae) taxa from Croatia.

Nastavljaju se istraživanja na lokacijama:

 • Nacionalini park BRIJUNI - istraživanje i popis vaskularne flore, monitoring ugroženih i zaštićenih vrsta.
 • Nacionalni park BRIJUNI – praćenje invazivnih vrsta roda Caulerpa.
 • Nacionalni park BRIJUNI – praćenje životnih zajednica morskog dna.
 • Park prirode UČKA - popis i kartiranje vaskularne flore. Istraživanja u tijeku.
 • ĆIĆARIJA - istraživanje gorskog plavca (Maculinea alcon).
 • Značajni krajobraz ISTARSKE TOPLICE - predradnje za proglašenje regionalnog parka, popis vaskularne flore.
 • Dolina toka rijeke Mirne – istraživanja za izradu stručne podloge za proglašenje toka rijeke Mirne regionalnim parkom

Edukacijom, kroz razne ekološke aktivnosti i manifestacije Natura Histrica senzibilizira stanovništvo i cjelokupnu javnost na dragocjenost prirodnih sustava i vrijednosti te važnost očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti kao preduvjeta zdravog i sigurnog života. Provedba edukativnih programa ima naglasak na mlađe, predškolske, osnovno i srednjoškolske naraštaje razvijanjem ekološke svijesti te odgovornog i brižnog načina ophodnje prema prirodi kao prema dragulju kojeg treba čuvati i njegovati. Osim klasičnog edukativnog pristupa Natura Histrica vrši trasiranje i opremanje poučnih pješačkih, biciklističkih i trekking staza spravama za vježbanje, igru i rekreaciju, informativnim tablama, signalizacijom i popratnim sadržajima.

Edukativna predavanja održana su u pulskim i medulinskim osnovnim školama, srednjim školama Pule i Rovinja te u visokoškolskim ustanovama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Poljoprivrednog fakulteta u Poreču i Pedagoškog fakulteta u Puli.

Izvršeno je označavanje zaštičenih područja i poučnih staza

 • Značajni krajobraz Kamenjak, Premantura;
 • Posebni ornitološki rezervat Palud, Rovinj;
 • Značajni krajobraz Labin - Rabac - Prklog;
 • Značajni krajobraz Pazinski ponor, Pazin;
 • Špilja Sv. Romualda, Limski zaljev;
 • Park-šuma Šijana, Pula;
 • Kamp Ladin gaj, Umag.

Promocijom prirodnih vrijednosti zaštićenih područja i bogatstva prirodne baštine Istarske županije Natura Histrica uvelike pridonosi općoj kulturi, jačanju ekološke svijesti i odgovornog ponašanja zajednice i pojedinaca prema prirodi općenito. Natura Histrica pruža stručnu pomoć gradovima i općinama u osmišljavanju, uređenju i prezentaciji pojedinih značajnih lokaliteta; informira i organizira stručne i rekreacijske posjete za lokalno stanovništvo i goste, ažurno prati lokalna, nacionalna i svjetska zbivanja u području zaštite prirode te prenosi javnosti nova znanja i iskustva.

Popis knjiga, radova, brošura, članaka, radionica, seminara, predavanja, javnih nastupa:

 • Brana Slavko, Grgurev Marin, Priručnik za kartiranje flore, Lovran, Park prirode Učka, 2005;
 • Brana Slavko, koautor u knjizi Nikolić Toni, Topić Jasenka (ur.), Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske : kategorije EX, RE, CR, EN i VU / Red book of vascular flora of Croatia : categories EX, RE, CR, EN and VU ; Zagreb, Ministarstvo kulture RH, Državni zavod za zaštitu prirode Republike Hrvatske, 2005;
 • Brana Slavko, Determinacija biljnih vrsta u herbariju Gian Paula Cavallija iz 1719. godine, Pazin, Državni arhiv u Pazinu, 2003;
 • Vuković Nina, Brana Slavko, Perčić Mladen, Orhideje Rta Kamenjak, 1. Hrvatski botanički simpozij, Zagreb, 2004, Knjiga sažetaka 50-51.
 • Brana Slavko, Rešetnik Ivana, Ophioglossum vulgatum L. (Ophioglossaceae) in Istria (Croatia). Symposium Flora and Vegetation of Slovenia and neighbouring countries, 2005, Martinčič A., Wraber T. , Zupančič M. (ur.), Ljubljana, Botanično društvo Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, str. 32-33 (sažetak, znanstveni rad);
 • Brana Slavko, J. H. Zannichelli (1662-1729) i prva floristička istraživnja Učke./ J. H. Zannichelli (1662-1729) and the early floristic explorations of Učka mountain, II. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem PRIRODOSLOVNA ISTRAŽIVANJA RIJEČKOG PODRUČJA povodom obilježavanja 130. godišnjice utemeljenja i 60. godišnjice javnog djelovanja Prirodoslovnog muzeja Rijeka, Rijeka, 14. – 17. lipnja 2006, knjiga sažetaka 32;
 • PP Učka, 12.04.2005., radionica kartiranje flore;
 • PP Biokovo, radionica kartiranje flore;
 • Pazin, predavanje "Pazinčica - potok ili kanal";
 • Kanfanar, predstavljanje prirodnih vrijednosti Kanfanara općinskom poglavarstvu;
 • Pula, 17.01.2007., Društvo turističkih vodiča, "Prirodne vrijednosti u turizmu";
 • Kršikla, 28.04.2007., mjesni odbor, “Speleološki objekti: korištenje i zaštita”;
 • PP Učka, predavanje "Flora Ćićarije";
 • Lanišće, 02.06.2007., predavanje "Ljekovito bilje: sabiranje, zaštita, uzgoj";
 • Hrvatski radio, 10.06.2007., "Ljekovito bilje - zaštita i zakonska regulativa";
 • PP Učka, učkarski sajam, 09.09.2007., predavanje "Ljekovito i aromatično bilje s aspekta zaštite";
 • Ruše, Naravni park Pohorje, Skupen model upravljanja zavarovanih območij Kamenjak – Pohorje (KaPo) projekt, 27. – 30. 11. 2007., Izobraževalna delavnica za prostovoljne naravovarstvene nadzornike:
 • Florističko kartiranje – standardizacija rada
 • Rdeči seznam praprotnic in semenk Naravnega parka Pohorje
 • JU Kamenjak, Medulin, Training for future supervisors of protected area:
 • Floristic mapping – standardisation, 10.04.2008.
 • Endangered and protected flora species at Kamenjak, 14.04.2008.
Kalendar događanja

Lipanj 2024.

PoUtSrČePeSuNe
272829303112
3456789
101112 13 141516
17181920212223
24252627282930
1234567