21. OŽUJAK - MEĐUNARODNI DAN ŠUMA

21/03/2016

Obilježavanje Međunarodnog dana zaštite šuma započelo je 1971. godine kada je na inicijativu Europske poljoprivredne konfederacije odlučeno da se prvi dani proljeća slavi kao Međunarodni dan šuma. Ideju je podržala i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) smatrajući kako će ta manifestacija doprinijeti povećanju svijesti o važnosti i očuvanju šuma. Tako se više od četrdesetak godina diljem svijeta 21. ožujka slave šume i njihov doprinos cjelokupnoj ljudskoj zajednici.

Šume su najsloženiji ekosustav na Zemlji: procjenjuje se da pokrivaju 31% ukupne zemljine kopnene površine kao i da čuvaju preko 80% biološke raznolikosti našeg planeta. Izvor su hrane i sirovine za velik dio stanovništva, povoljno utječu na klimu i režime vodotokova, sudjeluju u pročišćavanju podzemnih i površinskih voda, šume u blizini vodocrpilišta štite akumulacije pitke vode od zagađenja. Nizinske šume imaju važnu ulogu zaštite od poplava, štite tla od erozije, klizanja, sprječavaju nastanak lavina i klizanje snježnih masa. Veće šumske površine utječu na klimu ublažavanjem velikih promjena temperature, ljeti povećavaju vlažnost zraka, sprječavaju promjene mikroklime određenog područja, štite od onečišćenog zraka, jakog vjetra i buke, zadržavaju velike količine prašine, te pružaju utočište i hranu brojnim životinjskim i biljnim vrstama. U novije vrijeme sve se više govori o važnosti šuma u socijalnom smislu, općekorisnim funkcijama šuma i važnosti istih za zdravlje ljudi.

Šume i šumske površine u Republici Hrvatskoj prekrivaju 37% ukupne površine, dobra su od općeg interesa, uživaju posebnu zaštitu države, a koriste se pod uvjetima i na načine koji su propisani Zakonom o šumama.

Na području Istre, nekoliko je šumskih područja koja su zaštićena zakonom, to su dva posebna rezervata šumske vegetacije: Motovunska šumu i šuma Kontija te tri park šume: Zlatni rt – Punta Corrente u Rovinju te Šijana i Busoler u Puli. 

Kalendar događanja

Kolovoz 2022.

PoUtSrČePeSuNe
1234567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011