ODRŽAN KICK OFF MEETING PROJEKTA

17/04/2019

Dana 17. travnja 2019.g. održan je kick-off meeting projekta “geoIST3A" koji projekt formalno kreće u konkretnu realizaciju. Projekt je vrijedan 15.346.000,00 kn, prihvatljivih troškova 9.836.000,00 kn i od toga iznos bespovratnih sredstava iznosi 6.837.000,00 kn. Sufinanciran je iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija, iz poziva  „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“.

Još jedan je to u nizu projekata kojima JU "Natura Histrica" s partnerima nastoji valorizirati prirodnu baštinu, očuvati i istražiti postojeće stanje te poduzeti aktivnosti i mjere usmjerene na formiranje održivog edukativno – turističkog geološkog punkta. U partnerstvu s Gradom Rovinjom i TZ Grada Rovinja provest će se aktivnosti u svrhu obogaćivanja turističke ponude regije te sustavna edukacija, prije svega mlade populacije, u cilju diseminacije informacija o ovoj iznimno zanimljivoj i istovremeno, široj javnosti, nedovoljno poznatoj geološkoj formaciji. Na taj se način prirodna baština funkcionalno valorizira, štiti, postaje prepoznatljivom, obogaćuje turističku ponudu što doprinosi brendiranju turističkog proizvoda.

Riječ je o Kamenolomu Fantazija – Cava di Monfiorenzo, površine 4 ha, smještenom u neposrednoj blizini Rovinja. Kamenolom je 1987.g. proglašen geološkim spomenikom prirode upravo zbog činjenice što predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije vapnenca pa iz tog razloga postaje izrazito zanimljiv geološki fenomen na svjetskoj razini. Sinergija ekoloških, znanstvenih, odgojno-obrazovnih te, neizostavno, gospodarskih vrijednosti čine okosnicu ovog projekta te određuju tijek zacrtanih procesa i aktivnosti koji će se realizirati zaključno do kraja svibnja 2020.g. Na taj način kamenolom znakovitog imena Fantazija, jedan od sedam geoloških spomenika Republike Hrvatske, postaje geološko edukativno-turističko središte, gdje na jednom mjestu uživamo u slikovitom prirodnom krškom fenomenu stvaranom milijunima godina i dobivamo spoznaje o sastavu Zemljine kore na temelju njezine strukture čime se, na najkvalitetniji način ostvaruje primarni cilj projekta, očuvanje georaznolikosti i nužnost očuvanja neobnovljive geomorfološke baštine Republike Hrvatske in situ. Činjenica da je ishodišni materijal u stijenskom plaštu uglavnom biogenetskog podrijetla, što svjedoči o postojanju brojnih živih organizama na ovom području, jedan je od uzroka izrazito zanimljive stijenske teksture lokaliteta te govori o potrebi njegove zaštite i očuvanja. Izmjenom zakona o zaštitu prirode geološka baština i geološka raznolikost postaju ravnopravni dio prirode iz čega slijedi potreba za zaštitom geobaštine u cilju očuvanja georaznolikosti. Na toj se osnovi i zakonski reguliraju aktivnosti usmjerene na valorizaciju i revitalizaciju sličnih geoloških fenomena.

Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo koju čine karbonatne stijene (vapnenac i dolomit) formirao se tijekom mezozoika kada je Istra bila dio jadranske karbonatne platforme gdje su se u plitkom i toplom moru taložile karbonatne stijene. Na prijelazu iz jure u kredu dolazi do sniženja morske razine, stvaranja pukotina i dolomitizacije vapnenca. Početak krede obilježava izumiranje raznih biljnih i životinjskih vrsta, u prvom redu dinosaura. Dolomitna stijena, jedna od najčešćih sedimentarnih stijena, u ovom slučaju prestavlja svojevrsni kuriozitet. Naime, u stijenkama plašta kamenoloma vidljivi su slojevi genetski različitih tipova dolomita koji ukazuju na djelovanje modrozelenih algi, okamenjivanje šupljina nastalih njihovim truljenjem, oscilaciju morske razine kao i uzastopna vlaženja taloga morskom vodom i njegovog isušivanja. Upravo zbog svih tih pokazatelja ovaj lokalitet postaje model za izučavanje geoloških nalazišta ovakvog tipa nastanka jer pruža mogućnost uvida u slojevitost Zemljine kore te na taj način puža eksplicitne informacije o njezinom nastanku. Brojni slojevi nastali tijekom 130 mil. godina svjedoče o raznolikosti procesa nastajanja i sastava: najčešće su to fosilizirane plavo-zelene alge, vapnenački i dolomitni slojevi dok pukotine i rascjepi nastaju kao posljedica abrazivnog djelovanja vode. Stoga je Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo izniman geološki lokalitet koji nadilazi regionalne okvire jer predstavlja okvir za znanstvena istraživanje lokaliteta sličnih geomorfoloških obilježja diljem svijeta.

Projektom “geoIST3A” predviđene su aktivnosti pojedinih partnera kao i dinamika njihova ostvarivanja. U cilju održivog upravljanja lokalitetom JU Natura Histrica, izradit će Plan upravljanja zaštićenim područjem kao i Studiju upravljanja posjetiteljima. S obzirom da se radi o iznimnom geološkom parku koji predstavlja standard za praćenje sličnih prirodnih fenomena Grad Rovinj i TZ Grada Rovinja  izradit će geološki stup lokaliteta, dok će se u cilju informiranja javnosti tiskati promidžbeni materijal, organizirati edukativne radionice, osmišljavati odgojno-obrazovni sadržaji, postavljati informativni natpisi, odnosno provoditi aktivnosti vezane za promidžbu, edukaciju i diseminaciju informacija, namijenjenih prije svega mladoj populaciji. Na taj će se način nastojati uspostaviti odnos između dvaju svjetova, ovog prošlog koji nastojimo neizmijenjenog sačuvati, i onog budućeg koji je, po naravi stvari, nositelj izmjena. Pomiriti suprotnosti u cilju očuvanja prirodnih resursa primarni je cilj projekta “geoIST3A”.

Kalendar događanja

Kolovoz 2022.

PoUtSrČePeSuNe
1234567
89 10 11121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
567891011