Projekt - „Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia

Javna ustanova „Natura Histrica“ je u suradnji s Gradom Rovinj-Rovigno 2018.g. prijavila projekt „Obnova i revitalizacija dijela parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia, na II. Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Sukladno potpisanom Sporazumu od 13.7.2018. između Grada Rovinja-Rovigno i JU „Natura Histrica“, izrađen je Idejni projekt obnove i revitalizacije dijela parka bolnice “prim.dr. Martin Horvat” - Punta Muccia, koji je predstavljao temelj za prijavu na prethodno spomenuti natječaj.

JU „Natura Histrica“ i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) su u rujnu 2020.g. potpisale Ugovor o 100% financiranju prethodno spomenutog projekta, u visini od 702.562,50 kuna.

Predmetni zahvat obnovit će i revitalizirati dio parka bolnice „prim.dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia, na površini od cca 12 ha (uključujući i obalu).

 

Park bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “prim. dr. Martin Horvat” nalazi se na poluotoku Muccia smještenom sjeverno od grada Rovinja.

Kompleks bolnice „prim.dr. Martin Horvat“ ima status preventivno zaštićenog kulturnog dobra, kao nepokretno kulturno pojedinačno dobro oznake P-5266.1.

Poluotok Muccia prema Upisniku zaštićenih područja spada u značajni krajobraz “Rovinjski otoci i priobalno područje” kojim se obuhvaćaju svi naseljeni i nenaseljeni otoci, kao i uže priobalno područje.

 

Unatoč dugogodišnjoj zapuštenosti i vremenskim neprilikama koje su ga kroz povijest poharale, prostor je i dalje atraktivan te je nužno provesti određene mjere revitalizacije. U tu svrhu je 2010. godine izrađena studija s prikazom stanja koja predlaže mjere uređenja za šumu (čišćenje i proreda sastojina, poticanje razvoja ciljanih stablašica osiguranjem boljih uvjeta, poslovi zaštite od štetnih organizama i požara) te uređenje parka pred bolnicom za koji mjere uređenja uključuju uklanjanje sušaca i slabo vitalnih jedinki stablašica, uklanjanje korovskih vrsta, sadnja novih sadnica, zaštita stabala i mjere njihovog održavanja, obnova staza i unos urbane opreme.

 

Obnova i revitalizacija provest će se kroz sljedeće zahvate:

  1. Uređenje postojećih staza i šetnica – rekonstrukcija izvornih staza i šetnica, niveliranje tla po potrebi, minimalno proširivanje radi usklađivanja sa suvremenim standardima i prilagodbe potrebama ciljanih korisnika;
  2. Obnova ograde na stazi oko poluotoka Punta Muccia – zamjena dotrajalih dijelova ograde te postavljanje novih dijelova ograde gdje se to pokaže nužno iz sigurnosnih razloga;
  3. Postavljanje urbane opreme duž staze – postavljanje novih koševa za otpad i klupa;
  4. Dizajn i izrada edukativno – informativnih tabla s ciljem pružanja informacija o predmetnom području.

 

Ovim projektom doprinosi se ostvarenju i poštivanju zakonskih i drugih obveza vezanih uz okolišne ciljeve na način da upravljanje zaštićenim kulturnim dobrom (nepokretno kulturno dobro, nepokretno kulturno pojedinačno dobro) oznake P-5266 podrazumijeva provođenje niza mjera i aktivnosti potrebnih za dugoročno očuvanje prirodnih i drugih vrijednosti navedenog područja.

Sve staze vode prema najvišoj točki poluotoka Muccia gdje se nalazi kameni vidikovac dr. Karla Luegera.

 

Nakon obnove parka svi stanovnici Grada Rovinja kao i turisti moći će se koristiti stazom koja će biti opremljena komunalnom opremom, info tablama sa smjerokazima i tablama s edukativno-informativnim sadržajem.

Novo uređeni prostor kod Bolnice „prim. dr. Martin Horvat“ – Punta Muccia bit će javno dostupan pacijentima i posjetiteljima bolnice, stanovnicima grada Rovinja, okolnih mjesta kao i turistima. Prostor će imati rekreacijsku, turističku i zdravstvenu funkciju.

Predloženim zahvatom posjetitelji će imati dodatne motive za boravak u prirodi kao što su odmor i oporavak, sportska rekreacija, edukacija te užitak i zabava. Korisnici projekta moći će provoditi rekreacijske aktivnosti (šetati, trčati, voziti bicikl) i obrazovne aktivnosti (školski izleti i edukacijski program).

 

Povijest:

Zahvaljujući brojnim donacijama i pokroviteljstvu nadvojvotkinje Marie Theresie, 1888. godine podignuto je Morsko lječilište Seehospiz Maria Theresia. Bolnički kompleks paviljonskog tipa zamišljen kao morsko lječilište predvidio je i kvalitetno oblikovan krajolik uređivanjem parkovne arhitekture te je bolnica uklopljena u simetrički oblikovan park okružen poljima i maslinicima.

Paralelno s gradnjom bolničkog kompleksa uređivan je i namjenski park, a na najvišoj točki poluotoka Muccia izgrađen je vidikovac.

Prvu skicu parka izradio je arhitekt bolnice Wilhelm Stiassny (1842. - 1910.) dok je plan sadnje izradio Josef Laube “mornarički vrtlar”, inače poznat i po izradi plana za Mornarički park u Puli.

U povijesnom planu iz 1910. godine jasno je vidljiva prostorna distinkcija parka na dvije veće cjeline prepoznatljivih stilskih obilježja i to:

  • Historicistički park s obilježjima secesije u neposrednom okruženju paviljona bolnice kojeg karakterizira geometrijska pravilnost i ornamentika,
  • Park oblikovan u slobodnom pejzažnom stilu (Klein Landschaft Stil) na poluotoku “Muccia” kojeg karakteriziraju obalna šetnica, šumski putevi između šumskih površina i maslinika koji vode do vidikovca s ulogom i funkcijom artikuliranja ugođaja za šetnju i rehabilitaciju u prirodnom prostoru.

Kalendar događanja

Prosinac 2023.

PoUtSrČePeSuNe
272829301 2 3
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567