Biljke, životinje i gljive

Ugrožene ili rijetke divlje svojte proglašava zaštićenim ili strogo zaštićenim svojtama Ministarstvo kulture pravilnikom na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode temeljem procjene ugroženosti pojedinih svojti i obveza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora kojih je RH stranka i koji su na snazi. Zavičajne udomaćene svojte koje su ugrožene utvrđuje i proglašava zaštićenim zavičajnim udomaćenim svojtama ministar na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode.

UGROŽENE SVOJTE

Ugrožene svojte biljaka, životinja i gljiva procjenjuju se prema stadardiziranim kriterijima koje je propisala svjetska udruga za zaštitu prirode ( International Union for Conservation of Nature , IUCN). Temeljem takve procjene izrađuju se tzv. crveni popisi i crvene knjige. Oni predstavljaju jednu od temeljnih stručnih podloga u zaštiti prirode te nam pokazuju što i koliko pojedinu svojtu ugrožava, kojim se mjerama i kako mogu smanjiti ili ukloniti rizici izumiranja pojedine svojte. Glavna je svrha crvenih popisa usmjeriti pozornost državnih institucija, nevladinih udruga i šire javnosti na poduzimanje konkretnih mjera zaštite ovih vrsta s utvrđenim prioritetima i žurnosti akcija, kako bi ubuduće što manji broj vrsta bio uvršten u crveni popis.


IUCN kategorije ugroženosti

Skupina kategorija Kategorija ugroženosti vrste / podvrste
Izumrle (EX) izumrle u prirodi (EW) - više nema živoga primjerka u prirodi
regionalno izumrle (RE) - izumrle u Hrvatskoj
Pred izumiranjem (Threatened) kritično ugrožene (CR) - postoji izuzetno visoki rizik od izumiranja
ugrožene (EN) - postoji veoma visoki rizik od izumiranja
osjetljive (VU) - postoji visoki rizik od izumiranja
Ne prijeti im izumiranje gotovo ugrožene (NT) - nisu pred izumiranje, ali bi uskoro mogle biti
najmanje zabrinjavajuće (LC) - vrednovane su kriterijima IUNC-a te je utvrđeno da ne pripadaju ni jednoj od spomenutih kategorija
nedovoljno poznate (DD) - nema dovoljno potrebnih podataka za procjenu rizika od izumiranja (stanje populacije i rasprostranjenost)

Broj biljnih i životinjskih svojta obrađenih u Crvenom popisu prema skupinama i IUCN kategorijama:

Skupina EX RE CR EN VU NT LC DD Ukupno
Vaskularna flora 1 10 90 62 71 186 0 340 760
Gljive 0 0 54 76 121 35 0 63 349
Lišajevi 0 0 3 11 32 8 2 0 56
Sisavci 0 5 0 3 3 21 1 8 41
Ptice - gn / negn 0 13/2 17/13 23/10 14/2 36/20 34/9 10/1 147/47 (178)
Gmazovi 0 0 2 2 0 8 0 6 18
Vodozemci 0 0 1 1 2 3 0 2 9
Slatkovodne ribe 0 6 15 20 29 11 2 8 91
Morske ribe 0 0 5 11 10 19 32 47 124
Leptiri 0 0 5 2 4 10 0 17 38
Vretenca 0 2 6 5 5 12 0 6 36
Koralji 0 0 8 20 37 7 13 31 116
Trčci 0 0 38 35 63 76 143 40 395
Obalčari 0 2 1 3 11 4 26 35 82

(Izvor DZZP)

ZAŠTIĆENE SVOJTE

Divlje svojte koje su ugrožene ili rijetke, zaštićuju se kao strogo zaštićene svojte ili zaštićene svojte.

Strogo zaštićenom svojtom može se utvrditi:

Zaštićenom svojtom može se utvrditi:

Strogo zaštićena svojta je: divlja svojta kojoj prijeti izumiranje na području Republike Hrvatske; usko rasprostranjeni endem; divlja svojta zaštićena na temelju međunarodnog ugovora kojega je RH stranka i koji je na snazi, potvrđenog od RH.
Zaštićena svojta je: zavičajna svojta koja je osjetljiva ili rijetka, i ne prijeti joj izumiranje na području RH; divlja svojta koja nije ugrožena, ali je radi njezina izgleda lako moguće zamijeniti s ugroženom divljom svojtom te divlja svojta zaštićena na temelju međunarodnog ugovora kojega je RH stranka i koji je na snazi.
Državni zavod za zaštitu prirode, kao središnja institucija za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode, pripremio je prijedlog strogo zaštićenih i zaštićenih svojti u suradnji sa znanstvenicima kompetentnim za pojedine skupine. Na temelju toga donesen je Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim ("Narodne novine" br. 99/09).

Skupina Strogo zaštićene  
Biljke 809  
Gljive 314  
Sisavci 50  
Ptice - gn / negn 326  
Gmazovi 37  
Vodozemci 15  
Slatkovodne ribe 68  
Morske ribe 5  
Leptiri 26  
Vretenca 32  
UKUPNO 1682  

(Izvor DZZP)

Kalendar događanja

Lipanj 2024.

PoUtSrČePeSuNe
272829303112
3456789
101112 13 141516
17181920212223
24252627282930
1234567